Начална Профил на купувача Информация Контакти

Обява   ID №9064399   Дата: 17.05.2017г

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: "Доставка на Кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28 за 2017г./2018г.":


1. Обява по чл. 20, ал. 3 (изтегли); - Дата: 17.05.2017г

2. Приложение 1- Технически спецификации (изтегли); - Дата: 17.05.2017г

3. Приложение 2- Проект на договор (изтегли); - Дата: 17.05.2017г

4. Образци (изтегли). - Дата: 17.05.2017г

5. Информация за удължаване на първоначалния срок (изтегли). - Дата:26.05.2017г

6. Протокол от работа на комисия (изтегли), дата: 31.05.2017г.

7. Договор (изтегли)