Начална Профил на купувача Информация Контакти

"Разрботване на концептуален и работен проект за ремонт на административната сграда на Авиоотряд 28"

1. Обща информация (изтегли)

2. Количествено стойностна сметка (изтегли)

3. Технически спецификации (изтегли)