Начална Профил на купувача Информация Контакти

29.05.2017г. Договаряне без предварително обявление:

"Абонамент за навигационна база данни за самолет Airbus A 319-112, рег. № LZ AOB"
Индентификационне номер: 00130-2017-0002


03.04.2017г. Обществена поръчка- открита процедура:

"Абонамент за навигационна база данни за самолет Airbus A 319-112, рег. № LZ AOB"
Индентификационне номер: 00130-2017-0001


09.01.2017г. г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА-ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

   Застраховки "Каско" с разновидности и "Отговорности" на въздухоплавателните средства в    Авиоотряд 28: Идентификационен номер: 02322-2017-0001


13.10.2016г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

"Обучение на един екипаж- двама пилоти за нуждите на Авиоотряд 28 за придобиване на професионална квалификация "Пилот на самолет тип Airbus A 320 family"

Идентификационен номер: 00130-2016-0003

   1. Решение (изтегли);

   2. Обявление за поръчка (изтегли);

   3. Документация (изтегли);

   4. Образци (изтегли);

   5. Образец № 2 ЕЕДОП (изтегли)

   6. Приложение № 1 Договор (изтегли)

   7. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (изтегли)

   8. Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) дата на публикуване:08.11.2016г.

   9. Протокол от работа на комисия (изтегли), дата: 11.11.2016г

  10. Решение (изтегли), дата: 11.11.2016г.

  11. Договор (изтегли), дата: 01.12.2016 г.

  12. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).


> 01.08.2016 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА-ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

   Застраховки "Каско" с разновидности и "Отговорности" на въздухоплавателните средства в    Авиоотряд 28:

   Идентификационен номер: 02322-2016-0001

   1. Решение (изтегли);

   2. Обявление за поръчка (изтегли);

   3. Документация (изтегли);

   4. Образци (изтегли);

   5. ЕЕДОП (изтегли)

   6. Разяснения (изтегли)

   7. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (изтегли)

       Дата на публикуване: 11.08.2016г.

   8. Приложение №4 А (изтегли)

       Дата на публикуване: 11.08.2016г

   9. Разяснения №2 (изтегли)

  10. Разяснения №3 (изтегли) Дата на публикуване 23.08.2016г.

  11. Протокол №1 от работа на комисия (изтегли) Дата на публикуване 30.08.2016 г.

  12. Съобщение за отваряне на ценовите предложения (изтегли) дата на публикуване: 17.09.2016г

  13. Протокол 2-3 (изтегли);

  14. Доклад (изтегли);

  15. Решение (изтегли)> 26.02.2016 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА -РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ:

  "Техническо обслужване и ремонт на самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели   CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M)  на Авиоотряд 28 по   рамково споразумение"

  1. Решение (изтегли);

  2. Обявление за поръчка (изтегли);

  3. Документация (изтегли).

  4. Протокол от заседание на комисия (изтегли);

  5. Решение за обявяване на изпълнител на обществена поръчка (изтегли).

  6. Рамково споразумение № АТ-06-3/03.08.2016г.(Изтегли)
  6.1. Приложение (изтегли)

  7. Покана по рамково споразумение № АТ- 06-3/03.08.2016 г. (Изтегли)

  8. Протокол от работа на комисия (изтегли);

  9. Доклад (изтегли);

  10. Решение (изтегли);

  11. Договор (изтегли);

  12. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (изтегли);

  13. Покана по рамково споразумение № АТ- 06-3/03.08.2016 г. (Изтегли);

  14. Протокол (изтегли);

  15. Решение (изтегли);

  16. Договор (изтегли);

  17. Обявление за възлагане (изтегли).> 11.02.2016 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

  Трети капитално възстановителен ремонт (КВР) на вертолет МИ-8ПС заводски № 10319   опознавателен знак LZ-CAT

  1. Решение (изтегли);

  2. Обявление за поръчка (изтегли);

  3. Документация (изтегли);

  4. Протокол на комисията (изтегли);

  5. Съобщение по чл.69а ал.3 от ЗОП (изтегли)

  6. Протокол N2 и N3 на комисията за провеждане на процедурата (изтегли)

  7. Решение за обявяване на изпълнител на обществената поръчка (изтегли)

  8. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки (изтегли1, изтегли2).

  9. Договор (изтегли)

  10. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).


> 16.11.2015 г. Обявления за предварителна информация:

  За Услуги: изтегли

  1. Застраховка "Каско" с разновидности и "Отговорности" на въздухоплавателните средства в   Авиоотряд 28;

  2. Техническо обслужване и ремонт на самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели   CFE 738-1-1B

  спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) на Авиоотряд 28 по рамково   споразумение;

  3. Капитално възстановителен ремонт (КВР) на вертолет МИ-8ПС заводски № 10319 опознавателен   знак LZ-CAТ.


> 25.03.2015 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА-ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

   Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолети МИ-8ПС(Т) с   регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN, двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8 по рамково споразумение

  1. Решение (изтегли);

  2. Обявление за поръчка (изтегли);

  3. Документация (изтегли);

  4. Протоколи №:1 и № 2 на комисията за провеждане на процедурата (изтегли);

  5. Решение за обявяване на изпълнител на обществената поръчка (изтегли).

  6. Рамково споразумение № АТ-06-8/21.05.2015 г. (Изтегли)

  7. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за участие в  процедури       за възлагане на обществени поръчки (изтегли).

  8.  Договор № МИ-20/28.09.2015 г. с предмет "Доставка/замяна и сертификация на компоненти       Радиовисотомер РВ-3 - 1 бр. и Радиостанция Балкан-20 - 2 бр. за вертолети МИ-8ПС(Т) с       регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN на Авиоотряд 28" (изтегли):

  8.1. Плащания по договора 1 (изтегли), 2 (изтегли);

  8.2. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на   дог.         по ЗОП (изтегли)   8.3. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

  9. Договор № МИ-21/17.11.2015 г. с предмет "Доставка/замяна и сертификация на Радиовисотомер   РВ-3 за вертолети МИ-       8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN на Авиоотряд 28" (изтегли):

  9.1. Плащания по договора 1 (изтегли), 2 (изтегли).

  9.2. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог.   по ЗОП (изтегли)

   9.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

  10. Договор № МИ-22/26.11.2015 г. с предмет "Доставка на консуматив двигателно масло  "TurbonycoiL 98" за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN на Авиоотряд 28"  (изтегли).

  10.1. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог.   по ЗОП (изтегли)

  10.2 Плащания по договора (изтегли).

  10.3. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

  11. Договор № МИ-23/10.12.2015 г. с предмет "Доставка на акумулаторни батерии за  вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN на Авиоотряд 28" (изтегли);

  11.1. Информация за плащания по договора (изтегли1, изтегли2).

  11.2. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог.по ЗОП (изтегли)

  11.3. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

  12. Договор № МИ-24/02.02.2016 г. с предмет "Доставка на компоненти, съгласно таблица в договора, за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN на Авиоотряд 28" (изтегли)

  12.1.Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог.по ЗОП (изтегли)

  12.2. Информация за плащания по договора (изтегли)

  12.3. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

  13. Договор № МИ-25/15.08.2016 с предмет "Доставка на компоненти, съгласно таблица в договора, за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ на Авиоотряд 28" (изтегли)

  13.1. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

  14. Договор № МИ-26/30.09.2016г. с предмет "Доставка на компоненти, съгласно таблица в договора, за вертолети МИ-8ПС(Т) с регистрация LZ-CAТ и LZ-CAN на Авиоотряд 28" (изтегли).

  14.1. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

  15. Договор № МИ- 27/ 25.11.2016г. (изтегли), дата: 11.01.2017г.

  15.1. Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (изтегли)

  16. Договор № МИ-28/ 15.12.2016 г. (изтегли), дата: 11.01.2017г.

  16.1. Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (изтегли)

  17. Договор № МИ-29/18.01.2017г. (Изтегли);

  17.1 Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (изтегли)

  18. Договор № МИ-30/31.01.2017г. (Изтегли)

  18.1. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

  19. Договор № МИ- 31/07.04.2017г. (изтегли), дата: 11.07.2017г

  19.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли)

  20. Договор № МИ- 32/31.05.2017г. (изтегли), дата: 17.07.2017г.

  20.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли)

> 25.02.2015 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА-ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

   Застраховки "Каско" с разновидности и "Отговорности" на въздухоплавателните средства в    Авиоотряд 28:

   1. Решение (изтегли);

   2. Обявление за поръчка (изтегли);

   3. Документация (изтегли);

   4. Разяснение 1 на запитване по документацията (изтегли).

   5. Разяснение 2 на запитване по документацията (изтегли).

   6. Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти (изтегли).

   7. Решение за обявяване на класиране и участника, избран за изпълнител (изтегли) и Протоколи    №1 - № 4 на комисията (изтегли )

    8. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за участие в     процедури за възлагане на обществени поръчки (изтегли 1, изтегли2, изтегли 3).

   9. Решение за определяне на втория класиран участник ЗД "Бул Инс" АД за изпълнител на    обществената поръчка (изтегли)

   10. Застрахователни полици (690, 691, 692).

   11. Информация за плащания на договори за обществени поръчки по ЗОП (изтегли1, изтегли2,    изтегли3, изтегли4, изтегли5).

 


> 14.01.2015 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА –РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Техническо обслужване по форми C Check, отстраняване на откази и дефекти, модификации и извънпланови работи на самолет Airbus A-319-112 МSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка HONEYWELL 131-9A (APU 131-9A) на Авиоотряд 28 по рамково споразумение и доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, ” при следните две обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Техническо обслужване по форми C Check, отстраняване на откази и дефекти, модификации и извънпланови работи на самолет Airbus A-319-112 МSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка HONEYWELL 131-9A (APU 131-9A) на Авиоотряд 28 по рамково споразумение”; Обособена позиция № 2: “Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка (APU 131-9A) по рамково споразумение”.

1. Решение за откриване на процедурата (изтегли);

2. Обявление за обществена поръчка (изтегли);

3. Документация (изтегли);

4. Съобщение (изтегли);

5. Протокол N:1 на комисията за провеждане на процедурата (изтегли);

6. Протокол N:2 на комисията за провеждане на процедурата (изтегли);

7. Решение за обявяване на изпълнители на обществената поръчка (изтегли).

8. Рамково споразумение по обособена позиция № 1 (изтегли) и обособена позиция № 2 (изтегли)

9. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки (изтегли-1, изтегли-2, изтегли-3)

10. Договор № 34/20.05.2015 г. с предмет "Доставка/замяна на сертифициран компонент "Control Panel - Audio Select"  и консуматив "Двигателно масло Mobi Jet Oil 254" за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли)

10.1 Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на   дог. по ЗОП (изтегли).

10.2. Информация за плащане по договори за обществени поръчки, включително авансови плащания (изтегли);

10.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

11.  Договор № 35/15.06.2015 г. с предмет "Доставка на консумативи и компоненти, указани в таблица в договора и доставка/замяна на 2 бр. сертифицирани компоненти "Ozone Converter" за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли)

11.1 Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог. по ЗОП (изтегли).

11.2. Информация за плащане по договора (изтегли 1, изтегли 2).

11.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли).

12. Договор № 36/31.08.2015 г. с предмет "Доставка на консумативи и компоненти, указани в таблица в договора, за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли)

12.1.Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на   дог. по ЗОП (изтегли)

12.2. Информация за плащане по договора (изтегли 1), (изтегли 2).

12.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли).

13. Договор № 37/16.09.2015 г. с предмет "Доставка на консумативи Buffer и доставка/замяна на сертифициран компонент Multi-Mode Receiver за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли)

13.1. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог. по ЗОП (изтегли).

13.2. Информация за плащане по договора (изтегли).

13.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли).

14. Договор № 38/16.12.2015 г. с предмет "Доставка/замяна на сертифициран компонент Multi Mode Receiver за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли).

14.1. Информация за плащане по договора: (изтегли 1, изтегли 2).

14.2 Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог. по ЗОП (изтегли)

14.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли).

15. Договор № 39/14.01.2016 г. с предмет "Доставка на компонент "Temperature Control Termostat" и консуматив двигателно масло "Mobil Jet Oil II" за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли)

15.1 Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог. по ЗОП (изтегли).

15.2. Информация за плащане по договора: (изтегли 1, изтегли 2)

15.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

16. Договор № 40/26.02.2016 г. с предмет"Доставка на консумативи и компоненти, указани в таблица в договора, за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28" (изтегли)

16.1. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на   дог. по ЗОП (изтегли)

16.2. Информация за плащане по договора (изтегли 1, изтегли 2).

16.3. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли).

     16.4. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

17. Договор № АТ-06-7/21.04.2015 г. Базово техническо обслужване по форми C- Check и допълнителни работи на самолет Airbus A-319-112 с регистрация LZ-AOB:

17.1.Протокол от работата на комисията (изтегли)

17.2. Решение -(изтегли)

17.3. Договор (изтегли)

     17.4. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

18. Договор 41 (изтегли)

     18.1. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

19. Договор 42 (изтегли)

     19.1. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

20. Договор 43 (изтегли) дата: 16.01.2017г.

     20.1. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

21. Договор 44 (изтегли) дата: 16.01.2017г.

     21.1. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).

     22. Договор № АТ-06-7/21.04.2015 г. Базово техническо обслужване по форми C- Check и допълнителни работи на           самолет Airbus A-319-112 с регистрация LZ-AOB:

     22.1 Покана (изтегли), дата:15.03.2017

     22.2 Технически спецификации (изтегли) , дата:15.03.2017

     22.3 Декларация (изтегли) , дата:15.03.2017

     22.4. Удължаване на срока за представяне на оферти (изтегли), дата: 29.03.2017г;

     22.5. Протокол от работа на комисия (изтегли), дата: 25.04.2017г.;

     22.6. Решение (изтегли), дата: 25.04.2017г.

     22.7. Договор (изтегли), дата: 16.06.2017г.

     22.8. Обявление за възложена поръчка (изтегли), 16.06.2017г.

     23. Договор 45/18.01.2017г. с предмет "Доставка на консумативи и компоненти, указани в таблица в договора, за           самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28"  (изтегли);

     24. Договор 46/14.02.2017г. с предмет " Доставка на Multi Mode Receiver за самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28"           (изтегли);

     24.1. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

     25. Договор 47/20.03.2017г. с предмет "Доставка на консумативи и компоненти, указани в таблица в договора, за           самолет Airbus A-319-112 на Авиоотряд 28"  (изтегли);

     26. Договор 48/03.04.2017г. (изтегли), дата: 17.07.2017г.

     26.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 17.07.2017г.

     27. Договор 49/19.04.2017г. (изтегли), дата: 17.07.2017г.

     27.1. Обявление за възложена поръчка (изтегли), дата: 17.07.2017г.
> 14.01.2015 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА –РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за хеликоптер Agusta A 109 Е с регистрация LZ-BMB и двигатели PW206C по рамково споразумение

1. Решение за откриване на процедурата (изтегли);

2. Обявление за обществена поръчка (изтегли)

3. Документация (изтегли)

4. Протокол N:1 на комисията за провеждане на процедурата (изтегли).

5. Протокол № 2 на комисията за провеждане на процедурата (изтегли).

6. Решение за избор на изпълнители на обществената поръчка (изтегли).

7. Рамково споразумение (изтегли).

8. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки (изтегли1, изтегли2).

9. Процедура за сключване на договор по рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка/замяна и сертификация на компонент вентилатор PN: 109-0455-01-101 за хеликоптер Agusta A109E с регистрация LZ-BMB":

9.1. Решение за избор на изпълнител (изтегли) и Протокол на комисията (изтегли)

9.2. Договор № 1/09.06.2015 г. (изтегли)

9.2.1. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог. по ЗОП (изтегли).

9.2.2. Информация за плащане по договора (33).

9.2.3. Информация за датите и основанието на приключване на договора (изтегли)

10. Процедура за сключване на договор по рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка/замяна и сертификация на компонент Fuel Control Unit (FCU) за хеликоптер Agusta A109E с регистрация LZ-BMB"

10.1. Решение за избор на изпълнител (изтегли) и Протокол на комисията (изтегли)

10.2.  Договор № AW-11/30.09.2015 г.(Изтегли)

10.2.1. Информация за плащане по договора (изтегли).

10.2.2. Информация за датите и основанието на приключване на договора (изтегли)

10.2.3. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог. по ЗОП (изтегли)> 06.03.2012 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА –РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Техническо обслужване и ремонт на самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) на Авиоотряд 28 по рамково споразумение

1.  Договор № LZ-OOI-10092014/29.09.2014 г.  „Техническо обслужване на самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) на Авиоотряд 28 по форма 1A, 1A+, 2А, 2А+, преглед на двата двигателя на 600 летателни часа, други работи съгласно Програма за техническо обслужване на самолет Фалкон-2000 и допълнителни работи, открити по време на инспекцията на самолета”

  1.1.  Информация за плащания на договори за обществени поръчки по ЗОП (изтегли информацията плащане-1, плащене-2)

  1.2. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли N:1, изтегли N:2):

   1.3. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог. по ЗОП (изтегли).

2. Договор № АТ-06-1-12022015/29.04.2015г. (изтегли BG, изтегли EN);

2.1. Информация за плащания на договори за обществени поръчки по ЗОП (изтегли 1, изтегли 2)

2.2. Информация за датите и основанието на приключване на договора (изтегли).

3. Договор № АТ-06-1-26689-1/29.04.2015г. (изтегли BG, изтегли EN);

3.1. Информация за плащания на договори за обществени поръчки по ЗОП (изтегли).

3.2. Информация за датите и основанието на приключване на договора (изтегли).

4. Договор № LZ-OOI-16042015/21.05.2015г. (Изтегли)

4.1.Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог. по ЗОП (изтегли).

4.2. Информация за плащания на договори за обществени поръчки по ЗОП (изтегли).

4.3. Информация за датата и основанието на приключване на договора (изтегли).

5.  Договор № LZ-OOI-07012016/08.02.2016г. (Изтегли)

6. Информация за датата и основание за приключване на договора (изтегли).> 27.01.2010 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА –РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112 MSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка HONEYWELL 131-9A (APU 131-9A) на Авиоотряд 28 и доставка/замяна на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка APU 131-9A по рамково споразумение при следните три обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1: “Техническо обслужване по форми C Check на Airbus A-319-112 MSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка APU 131-9A по рамково споразумение”; 2. Обособена позиция № 2: “Техническо обслужване по форми А Check на Airbus A-319-112 MSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) по рамково споразумение”; 3. Обособена позиция № 3: “Доставка/замяна на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) по рамково споразумение”.

1. Договор № 30/28.03.2014 г.:

      1.1. Информация за плащания по договор за обществени поръчки по ЗОП и по договори за подизпълнение, включително за авансови  плащания

      (изтегли информацията Informacia-OK.pdf);

1.2.  Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

      (изтегли информацията AOP-Inf-izpalnenie-dogovor.pdf)

      2. Договор № 32/02.12.2014 г. (изтегли договора A319-32.pdf)

      2.1. Информация за плащания по договор за обществени поръчки по ЗОП и по договори за подизпълнение, включително за авансови  плащания

      (изтегли информацията1, изтегли информация2);

2.2. Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на договори по ЗОП (изтегли)

2.3. Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (изтегли).

3. Договор № 29/24.03.2014 г. :

      3.1. Информация за плащания по договор за обществени поръчки по ЗОП и по договори за подизпълнение, включително за авансови  плащания

      (изтегли информацията)

3.2. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли):

4. Договор № 31/20.06.2014 г. :

      4.1. Информация за плащания по договор за обществени поръчки по ЗОП и по договори за подизпълнение, включително за авансови  плащания

      (изтегли информацията)

4.2. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли):

      5.  Договор № АТ-06-2/29.07.2014 г. Базово техническо обслужване по форми С1, С2 и С4 и          допълнителни работи на самолет Airbus A-319-112 с регистрация LZ-AOB:

5.1.  Информация за плащания по договор за обществени поръчки по ЗОП

      (изтегли 1, изтегли 2)

5.2. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли 1, изтегли 2):

6. Договор № 33/06.04.2015 г. (изтегли договора)

6.1 Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на договори по ЗОП (изтегли)

6.2. Информация за плащания по договори за обществени поръчки по ЗОП, включително за авансовите плащания (изтегли);

6.3. Информация за плащания по договори за обществени поръчки по ЗОП, включително за авансовите плащания (изтегли);

6.4. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)


> 27.10.2014 г. Обявления за предварителна информация:

1. За Услуги:     изтегли (Obiavlenie-predv-inform-usluga.pdf)

1.1. Застраховка “Каско” с разновидности и “Отговорности” на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28;

1.2. Техническо обслужване по форми C Check, отстраняване на откази и дефекти, модификации и извънпланови работи на самолет Airbus A-319-112 МSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка HONEYWELL 131-9A (APU 131-9A) на Авиоотряд 28 по рамково споразумение.  

2. За доставки:   изтегли (Obiavlenie-predv-inform-dostavka.pdf)

2.1. Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка (APU 131-9A) по рамково споразумение”;

2.2. Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за вертолет МИ-8ПС(Т,), двигатели ТВ2-117(А) и редуктор ВР-8А по рамково споразумение”;

2.3. Доставка/замяна и сертификация на компоненти, агрегати и консумативи за хеликоптер Agusta A 109 Е с регистрация LZ-BMB, двигатели PW206C по рамково споразумение”.


> 05.03.2011 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА –РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Ремонт и доставка/замяна на компоненти, агрегати и консумативи за вертолет МИ-8ПС с рег. LZ-CAT по рамково споразумение при следните две обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: “Ремонт на компоненти и агрегати за вертолет МИ-8ПС с рег. LZ-CAT по рамково споразумение”; 2. Обособена позиция № 2: “Доставка/замяна на компоненти, агрегати и консумативи за вертолет МИ-8ПС с рег. LZ-CAT по рамково споразумение”.

1. Договор № 17/17.10.2014г.

1.1  Информация за дата и основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора           (изтегли информация Informacia-osvob-garancia-izpal.pdf);

1.2. Информация за плащания по договор за обществени поръчки по ЗОП и по договори за         подизпълнение, включително за авансови  плащания (изтегли информацията)

1.3 Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

2. Договор № МИ-18/23.10.2014г.

2.1  Информация за дата и основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора          (Изтегли информация)

2.2. Информация за плащания по договор за обществени поръчки по ЗОП и по договори за         подизпълнение, включително за авансови плащания (изтегли информацията, 1. (12), 2 (13))

2.3 Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

   3. Договор № МИ-16/23.09.2014 г.

 3.1  Информация за дата и основание за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора       (Изтегли информацията Osvoboj-garancia.pdf)

3.2. Информация за плащания по договор за обществени поръчки по ЗОП и по договори за         подизпълнение, включително за авансови плащания (изтегли информацията (19))

3.3 Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

  4. Договор № МИ-15/18.02.2014 г.

4.1. Информация за плащания по договор за обществени поръчки по ЗОП и по договори за       подизпълнение, включително за авансови плащания (изтегли информацията (15))

4.2 Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

  5. Договор № МИ-14/20.12.2013 г.

5.1. Информация за плащания по договор за обществени поръчки по ЗОП (изтегли)

5.2. Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли)

6. Договор № МИ-19/26.05.2015 г. (Изтегли)

6.1 Информация за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на дог. по ЗОП (изтегли).

6.2. Информация за плащания по договор за обществени поръчки по ЗОП (изтегли 1, изтегли 2)

6.3. Информация за датите и основанието на приключване на договора (изтегли).


> 02.07.2014 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

„Трети капитално възстановителен ремонт (КВР) на вертолет МИ-8Т заводски № 99357636 опознавателен знак LZ-CAN”

        Документи: Решение, Обявление за поръчка, Документация, Съобщение, Информация за плащане, Информация за датата и основанието за приключване на договора (изтегли), Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора (изтегли)


> 27.06.2014 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

„Доставка на дизелово гориво за отопление (маркирано) за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния период 2014 г./2015 г”

        Документи: Документация, Решение, Обявление за обществена поръчка, Съобщение,                          Информация за плащане1, информация за плащане2, информация за плащане3, информация за дата и основание за приключване на договора, информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора


> 30.05.2014 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

„Трети капитално възстановителен ремонт (КВР) на вертолет МИ-8Т заводски № 99357636 опознавателен знак LZ-CAN”

        Документи: Решение, Обявление за поръчка, Документация, Решение за промяна, Съобщение, Решение за прекратяване.


> 01.04.2014 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ:

„Удължаване на календарния срок на експлоатация на вертолет МИ-8ПС заводски № 10319 опознавателен знак LZ – CAT, агрегати и комплектуващи изделия с ограничен ресурс, монтирани на вертолета”

Документи:  Решение, Покана за участие


> 14.03.2014 г.  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

"Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28”.”

Документи:  Документация, Решение, Обявление за поръчка, Разяснение 1, Разяснение 2,                          Корекция на Разяснение2, Съобщение, информация за плащания: 1. - (9), 2. - (10),                         3 - (11); 4. (7-2015); 5. (8-2015); 6. (9-2015); 7. (14-2015); 8 (15-2015); 9 (16-2015);

                10. (22-2015) Добавъци 3 бр (1, 2), Информация за освобождаване на гаранцията за                          изпълнение, Информация за изпълнен договор


> 24.02.2014 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

„Удължаване на календарния срок на експлоатация на вертолет МИ-8ПС заводски № 10319 опознавателен знак LZ – CAT, агрегати и комплектуващи изделия с ограничен ресурс, монтирани на вертолета”

        Документи: Решение, Обявление за обществена поръчка, Документация, Решение за прекратяване> 14.11.2013г.

Обявление за предварителна информация ID № 569854 с предмети:

1. Застраховка “Каско” с разновидности и “Отговорности” на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28;

2. Удължаване на ресурса или капитално възстановителен ремонт (КВР) на вертолет МИ-8ПС заводски № 10319 опознавателен знак LZ-CAT; 3. Капитално възстановителен ремонт (КВР) на вертолет МИ-8Т заводски №99357636 опознавателен знак LZ-CAN.

      За сваляне: Обявление за предварителна информация


> 15.07.2013 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

„Доставка на дизелово гориво за отопление за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния период 2013 г./2014 г”

         Документи: Документация, Решение, Обявление за обществена поръчка, Съобщение


> 08.08.2012  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

"Застраховки “Каско” с разновидности и “Отговорности” на въздухоплавателни средства в Авиоотряд 28”.”


Документи: Документация, Обявление за поръчка, Решение

 Отговор 1, Отговор 2, Отговор 3, Решение за промяна, Документация 20.08.2012г., Съобщение