Начална Профил на купувача Информация Контакти

07.04.2016г.

Публична покана ID № 9052236

  Доставка на Кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства (ВС) в Авиоотряд 28 за 2016 г./2017 г.

   (За   сваляне: Публична покана, Приложение към публична покана, Разяснение1, Заповед,      Съобщение)


05.11.2015г.

> Публична покана ID № 9047350

"Застраховки на авиационния персонал, автомобили и имущество на Авиоотряд 28 за 2016 г." при следните четири обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 - Групова застраховка "Злополука" (трудова и битова) на авиационния персонал на Авиоотряд 28;

2. Обособена позиция № 2 - Застраховка срещу акутно заболяване и помощ при пътуване (асистанс) в чужбина на авиационния персонал на Авиоотряд 28;

3. Обособена позиция № 3 - Застраховка "Гражданска отговорност", "Каско" и "Злополука на пътниците и водача" на автомобилите в Авиоотряд 28;

4. Обособена позиция № 4 - Застраховка на имущество - сгради, машини, съоръжения, инвентар и самолетно - обслужваща техника в Авиоотряд 28.

  (За сваляне: публична покана, приложение към публичната покана, Разяснение, Протокол на    комисията, , застрахователни полици - ОП № 1, ОП № 2, ОП № 3 , ОП № 4, информация за    плащане по застрахователните полици (изтегли)


02.09.2015г.

> Публична покана ID № 9045489

 Доставка на дизелово гориво (газьол) маркирано за отопление за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния период 2015 г./2016 г.  

  (За сваляне: Публична покана, Приложение към публична покана, Съобщение, Протокол, Договор, Плащане по договора: 1, 2)


02.09.2015г.

> Публична покана ID № 9045490

 Обслужване и поддръжка в работен режим на котелната централа, топлопровода и отоплителните тела в Авиоотряд 28 за отоплителния период от 01.10.2015 г. до 30.04.2016 г.

(За сваляне: Публична покана, Приложение към публична покана, Протокол, Договор, Плащане по договора 1, 2, 3, 4, 5)


04.06.2015г.

> Публична покана ID № 9042467

  Изработка на шлангове от горивна, маслена, въздушна и хидравлична система  на вертолет МИ-8ПС, заводски № 10319, опознавателен знак LZ - CAT на Авиоотряд 28  

   (За   сваляне: Публична покана, Приложение към публична покана, Протокол, Договор, Информация за плащане)


29.04.2015г.

> Публична покана ID № 9041316

  Удължаване на календарния срок на експлоатация на 1 бр. Автомат наклонител 8-1950-000 зав. № 8102004 на вертолет МИ-8ПС, заводски № 10319, опознавателен знак LZ - CAT на Авиоотряд 28

   (За   сваляне: Публична покана, Приложение към публична покана)


08.04.2015г.

> Публична покана ID № 9040209

  Доставка на Кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства (ВС) в Авиоотряд 28 за 2015 г./2016 г.

   (За   сваляне: Публична покана, Приложение към публична покана, Протокол на комисията,     Договор, Информация за плащания 1,Информация за плащане 2, Информация за плащане 3,     Информация за плащане 4, Информация за плащане 5, Информация за плащане 6)

28.10.2014г.

> Публична покана ID № 9035224

Застраховки на авиационния персонал, автомобили и имущество на Авиоотряд 28 за 2015 г. при следните четири обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 - Групова застраховка "Злополука” (трудова и битова) на авиационния персонал на Авиоотряд 28;

2. Обособена позиция № 2 – Застраховка срещу акутно заболяване и помощ при пътуване (асистанс) в чужбина на авиационния персонал на Авиоотряд 28;

3. Обособена позиция № 3 - Застраховка "Гражданска отговорност”, “Каско” и "Злополука на пътниците и водача” на автомобилите в Авиоотряд 28;

4. Обособена позиция № 4 - Застраховка на имущество - сгради, машини, съоръжения, инвентар и самолетно – обслужваща техника в Авиоотряд 28.

  (За сваляне: публична покана, приложение към публичната покана, съобщение за промяна на часа на отваряне на офертите, протокол, Полица ОП-1-Злополука, Полица ОП-2-Помощ при пътуване, Дебит нота ОП-3-Застраховка на автомобилите, Полица ОП-4-Застраховка на имущество, информация за плащанията по обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4

28.08.2014г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID № 9033111: "Обслужване и поддръжка в работен  режим на котелната централа, топлопровода и отоплителните тела в Авиоотряд 28 за отоплителния период от 01.10.2014 г. до 30.04.2015 г." 

 (за сваляне: публична покана, протокол на комисията, договор, информация за плащания-1,    информация за плащания-2, информация за плащания-3, информация за плащане -4)


25.02.2014г.

> Публична покана ID № 9026219

  “Доставка на Кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за    консумация вид), безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет    на въздухоплавателните средства (ВС) в Авиоотряд 28 за 2014 г./2015 г.”

   (За   сваляне: Публична покана, Документация, информация за плащания-1, инфо плащания-2, информация плащания-3, информация плащания -4, информация за плащане-5, информация за плащане-6, информация за плащане-7)

01.11.2013г.

> Публична покана ID № 9021746

"Застраховки на авиационния персонал, автомобили и имущество на Авиоотряд 28 за 2014 г." при следните четири обособени позиции:

№1 - Групова застраховка "Злополука” (трудова и битова) на авиационния персонал на Авиоотряд 28;

№2 - Медицинска застраховка и помощ при пътуване (асистанс) в чужбина на авиационния персонал на Авиоотряд 28;

№3 - Застраховка "Гражданска отговорност”, “Каско” и "Злополука на пътниците и водача” на автомобилите;

№4 - Застраховка на имущество - сгради, машини, съоръжения, инвентар и самолетно – обслужваща техника.

   (За сваляне: публична покана, документация, отговор)


04.09.2013г.

> ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID № 9019580: “Обучение на пилот – командир

   на А320 (за сваляне: публична покана)

29.08.2013г.

> ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID № 9019347 :    "Обслужване и поддръжка в    работен режим на котелната централа, топлопровода и отоплителните    тела в Авиоотряд 28 за отоплителния период от 01.10.2013 г. До    30.04.2014 г." (за сваляне: публична покана)


14.02.2013г.

> Публична покана ID № 9012234

  “Доставка на Кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за    консумация вид), безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет    на въздухоплавателните средства (ВС) в Авиоотряд 28 за 2013 г./2014 г.”

   (За   сваляне: Публична покана, Документация, Отговор1 )


20.11.2012г.

> Публична покана ID № 9008866

   "Застраховки на авиационния персонал, автомобили, имущество и    самолет   ТУ-154М в Авиоотряд 28 за 2013 г.” по пет обособени позиции:

   (За сваляне: публична покана, документация)


19.09.2012г.

> Публична покана ID № 9006468

   "Застраховка „Каско” и „Отговорност” на вертолет МИ-8Т с опознавателен    знак LZ-CAN за периода от 01.10.2012 г. до 06.12.2012 г."                      (За сваляне: публична покана, документация, отговор1)