Начална Профил на купувача Информация Контакти

ЧЛ. 1. С ПРАВИЛНИКА СЕ УРЕЖДАТ ДЕЙНОСТТА, ФУНКЦИИТЕ И ЧИСЛЕНИЯТ СЪСТАВ НА АВИООТРЯД 28, КАКТО И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МУ С ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, АДМИНИСТРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.