Начална Профил на купувача Информация Контакти

    Дата: 14.11.2017г Обява   ID № 9070316

   „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Техническата сграда на     Авиоотряд 28“


   Дата: 27.09.2017г., Идентификационен номер: 9068718

  „Доставка на дизелово гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цели) за    котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния отоплителен период 2017г./2018г.“


   Дата: 11.09.2017г., Идентификационен номер: 9068158

  „Доставка на дизелово гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цели) за    котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния отоплителен период от 01.10.2017г. До    30.04.2018г.“


   Дата: 04.07.2017г

   Покана до Луфтханза Системс за предоставяне на оферта с предмет „Абонамент за навигационна    база данни за самолет    Airbus  A319-112, рег. № LZ AOB”  

   Дата: 29.06.2017г Обява   ID № 9065760

   „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Административната сграда на     Авиоотряд 28“


   Дата: 17.05.2017г Обява   ID №9064399  


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: "Доставка на Кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28 за 2017г./2018г."


     >30.03.2017г Обява   ID №9062861

     

"Доставка на Кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28 за 2017 г./2018 г.

>09.09.2016г Обява ID №9056358

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет : "Доставка на дизелово гориво (газьол), маркирано за отопление за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния отоплителен период от 01.10.2016 г. до 30.04.2017 г." (Изтегли)

2. Разяснение №1 по документацията (изтегли)

3. Информация за удължаване на първоначалния срок (изтегли)

4. Протокол (изтегли); дата:06.10.2016г.

5. Договор (изтегли)

>27.04.2016г

Обява ID №9053104
 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: "Доставка на Кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства в Авиоотряд 28 за 2016 г./2017
г.":

1.Обява, Документция, Образци (изтегли).

2.Информация за удължаване на първоначалния срок(изтегли).

3.Протокол на комисията (изтегли).

4. Договор (изтегли)