Начална Профил на купувача Информация Контакти

Дата: 14.11.2017г Обява   ID № 9070316

„Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Техническата сграда на Авиоотряд 28“

1. Обява по чл. 20, ал. 3 (изтегли);  Дата: 14.11.2017г.

2. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл. 20,ал.3 от ЗОП (изтегли); Дата: 14.11.2017г.-

3. Техническо задание (изтегли); Дата: 14.11.2017г.

4. Образци (изтегли); Дата: 14.11.2017г.

5. Образец 8.2 (изтегли); Дата: 14.11.2017г.

6. Проект на договор (изтегли); Дата: 14.11.2017г.