Начална Профил на купувача Информация Контакти

Дата: 29.06.2017г Обява   ID № 9065760

„Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Административната сграда на Авиоотряд 28“

1. Обява по чл. 20, ал. 3 (изтегли);  Дата: 29.06.2017г.

2. Документация (изтегли); Дата: 29.06.2017г.

3. Образци (изтегли); Дата: 29.06.2017г.

4. Образец 8.2 (изтегли); Дата: 29.06.2017г.

5. Проект на договор (изтегли); Дата: 29.06.2017г.

6. Количествена сметка- Приложение № 1(изтегли); Дата: 29.06.2017г.

7. Спецификации- Приложение №2 (изтегли); Дата: 29.06.2017г.

8. Разяснение (изтегли), дата: 11.07.2017г

9. Протокол (изтегли), дата: 19.07.2017г.

10. Договор (изтегли), дата: 03.08.2017г.