Начална Профил на купувача Информация Контакти

Дата: 11.09.2017г., Идентификационен номер: 9068158

„Доставка на дизелово гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цели) за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния отоплителен период от 01.10.2017г. до 30.04.2018г.“


1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка (свали), дата: 11.09.2017г.

2. Обява за събиране на оферти (свали), дата: 11.09.2017г.

3. Приложение № 1- Технически спецификации (свали), дата: 11.09.2017г.

4. Приложение № 2- Проект на договор (свали), дата: 11.09.2017г.

5. Образци към обявата (свали), дата: 11.09.2017г

6. Информация за удължаване на първоначалния срок (свали), дата: 18.09.2017г.

7. Протокол (свали), дата: 27.09.2017г.