Начална Профил на купувача Информация Контакти

Дата: 27.09.2017г., Идентификационен номер: 9068718

„Доставка на дизелово гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цели) за котелната централа на Авиоотряд 28 през зимния отоплителен период 2017г./ 2018г.“


1. Обява за събиране на оферти (свали), дата: 27.09.2017г.

2. Приложение № 1- Технически спецификации (свали), дата: 27.09.2017г.

3. Приложение № 2- Проект на договор (свали), дата: 27.09.2017г.

4. Образци към обявата (свали), дата: 27.09.2017г

5. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (свали), дата: 04.10.2017г.

6. Протокол (свали), дата: 11.10.2017г.

7. Договор (свали), дата: 30.10.2017г.